Choď na obsah Choď na menu
 


Signalizačná správa pre záhradkárov

Signalizačná správa pre záhradkárov

č. 16 (25.-31.5.2012)

(vydané 24.5.2012)

Čas rýchlo letí a vývoj rastlín tiež. Vošky preleteli zo zimných hostiteľov a tvoria početné kolónie.

Mak siaty

Najdôležitejším škodcom maku je krytonos makovicový (Neoglacianus macula alba), ktorý spôsobuje známu červivosť makovíc. Na mladých nezrelých makoviciach robí imágo napichávaním okrúhle dierky, vo vnútri makovice sú larvy veľkosti max. 7 mm, obžraté semená a trus. Vyvinuté larvy vyliezajú z makovíc do pôdy, kuklia sa a na jeseň vyliahnuté imága prezimujú v pôde. Ochrana maku sa robí v štádiu tzv. háčkovania, keď sú kvetné puky zohnuté k zemi, až do prvého kvetu prípravkami Nurelle D a Mospilan 20 SP z dôvodu ochrany včiel. Kritické číslo nie je známe.

Na maku škodí aj voška maková (Aphis fabae) cicaním, pričom nestáča listy maku, ale kolónie tvorí na stonkách, spodnej strane listov alebo aj na zelených makoviciach, čím spôsobuje predčasné usychanie a znižuje úrodnosť maku. Kritické číslo nie je určené. Povolený je aficíd Pirimor 50 WG a Mospilan 20 SP.

Hrach

Obávaná je voška hrachová (Acyrthosiphon pisum), farba zelená až načervenalá. Cicia najmladšie lístky hrachu, kde je dobre ukrytá. Na porasty nalieta v máji a júni. Cicanie vošiek znižuje úrodu semien. Najviac škodí v teplých a vlhkých rokoch. Sucho, vietor a teploty pod 16°C jej vývoj spomaľujú. Ošetrenie sa odporúča pri zistení 3-5 vošiek na rastlinu bez ohľadu na rastovú fázu hrachu. Najmä vo fáze prvých kvetných pukov s mierne presvitajúcimi lupeňmi až po dobu kvitnutia je potrebné udržať porast bez vošiek. Autorizované sú pre rok 2012 prípravky Pirimor 50 WG, Nexide, Rapid a v hrachu na zrno aj Nurelle D.

Zemiaky

Na porasty zemiakov môže nalietavať niekoľko desiatok druhov vošiek. najčastejšie cicajú na rube listov. Nebezpečenstvo predstavujú voška broskyňová, rešetliaková a chmeľová najmä v sadivových zemiakoch, kde prenášajú veľké množstvo vírusových ochorení, hlavne zvinutku. Ochranu preto treba urobiť hneď pri prvých náletoch vošiek spolu s negatívnym výberom. Autorizované sú Bi 58 EC-Nové, Pirimor 50 WG, Nurelle D, Proteus 110 OD a Karate Zeon 5 CS.

Okrem prvých dvoch aficídov sú všetky prípravky povolené do zemiakov aj proti najrozšírenejšiemu škodcovi pásavke zemiakovej (Leptinotarsa decemlineata). Jej škodlivosť je odlišná, požiera listy. Samička, ktorá prezimovala, kladie po párení na spodnú stranu listov vajíčka v skupinkách po 30-35, spolu až 500 kusov. Za 10 dní sa z nich vyliahnu larvy a prekonaním 4 instarov a výdatneho žeru dospejú na letné chrobáky, ktoré tiež obžierajú listy. Kritické číslo je 100 jarných chrobákov alebo 5 000 lariev na hektár. Okrem uvedených prípravkov sú povolené aj Fury 10 EW, Actara 25 WG, Calypso 480 SC, Biscaya 240 OD, Mavrik 2 F, Spintor, Decis EW 50, Delta EW 50, Cyprin 10 EC, Mospilan 20 SP a nový prípravok Apache 50 WG. Vaztak 10 EC nie je povolený na skoré zemiaky.

Ovocné stromy

Tohoročné počasie je zatiaľ teplotne značne rozkolísané. Už dva razy zahrozili prízemné mrazy striedané vysokými teplotami. Preto aj let obaľovača jablčného trvá približne 5 týždňov. Uplynulý týždeň však bol už rozhodujúci, z nakladených vajíčok sa začínajú liahnuť prvé húsenice. Preto je už čas na použitie ochranných opatrení. Ošetruje sa buď v 1. termíne proti nakladeným vajíčkam prípravkami na báze inhibítorov tvorby chitínu – Dimilin 48 SC, Integro alebo Rimon 10 EC alebo v 2. termíne proti vyliahnutým húseniciam prípravkami Alfalam 100 EC, Bulldock 25 EC, Calypso 480 EC, Ceon 5 CS, Cyprin 10 EC, Decis EW 50, Decis Protech, Delta EW 50, In-Sek, Karate Zeon 5 CS, Karate Zeon 050 CS, Lambda Lam 50 CS, Lambdol, Mavrik 2 F, Mospilan 20 SP, Nurelle D, Reldan 22, Spintor, Steward, Trebon 30 EC, Trebon 10 F alebo Vaztak 10 EC. Treťou skupinou účinných prípravkov sú biologické prípravky Biobit XL a Madex, ktoré sa aplikujú na začiatku liahnutia húseníc, čo je asi 3 dni po 1. termíne. Všetky 3 skupiny prípravkov sa vzájomne vylučujú, to znamená, že sa nepožívajú v slede za sebou, ale postačuje jedno ošetrenie niektorého z nich vo vhodnom termíne. V tabuľke uvádzame približné termíny ochrany:

územie Slovenskej republiky

 

1. termín

2. termín

 

1. signalizačné pásmo (okresy Dunajská Streda, Komárno a juh okresov Galanta, Šaľa a Nové Zámky)

26.-28. mája

2.-6. júna

 

2. signalizačné pásmo (ohraničeného približne okresmi Bratislava, Trnava, Nitra, Levice, Lučenec, Rimavská Sobota, Košice a Michalovce):

30. mája-1. júna

7.-11. júna

 

3. signalizačné pásmo (nížinné polohy a kotliny severnejšie od 2. pásma do nadmorskej výšky približne 600 m):

7.-11. júna

14.-21. júna

 

polohy nad 600 m

ešte plus 5-7 dní

 

 

Ďalej u jadrovín je dôležité ošetrovanie proti múčnatke, ale aj proti chrastavitosti. Odporúčame striedať kontaktné a systémové prípravky, prípadne použiť prípravky s účinkom proti obom chorobám súčasne.

Vošky

Ochrana proti voškám je aktuálna na všetkých plodinách s ich silným výskytom, preventívne sa neošetruje! Veľmi dôležitý je správny výber prípravku, pretože niektoré prípravky proti obaľovačom nie sú zároveň dostatočne účinné proti voškám. Preto v tomto období odporúčame v prípade silných výskytov vošiek vyberať prípravky účinné proti obom škodcom. Nevýhodou takéhoto postupu je menej ekologické správanie alebo menšia vhodnosť pre integrovanú ochranu, pretože práve šetrnejšie prípravky z hľadiska životného prostredia účinné proti obaľovačom nepotláčajú vošky.

Z podkladov ÚKSÚP pripravuje Koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch.