Choď na obsah Choď na menu
 


cVRV- Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany - Génová banka SR
Ovocinárska únia SR
 
Vás pozývajú na
 
 
pracovný seminár  venovaný problematike pestovania marhúľ a  broskýň, spojený s výstavou plodov z kolekcie genetických zdrojov
Seminár sa bude  konať
vo štvrtok 23. júla 2009 so začiatkom o 9.00 hod.
v zasadačke CVRV -VÚRV Piešťany, Bratislavská 122, 921 68 Piešťany
PROGRAM:
Ing. M. Varga: Otvorenie- súčasná situácia v ovocinárstve
Ing. S. Michálek : Aktuálna situácia v registri sadov marhúľ a    broskýň
A.  Pedryc,  Maďarsko: Výsledky šľachtiteľského programu marhúľ na                        Korvínovej Univerzite  v Budapešti
Ing.J. Števlík : Nové choroby a škodcovia v broskyňových sadoch
Diskusia: Výmena poznatkov a skúseností medzi pestovateľmi
Výstava plodov marhúľ a broskýň:
 
Pestovatelia môžu priniesť svoje vzorky plodov marhúľ a broskýň na výstavu.
 
V prípade záujmu je možná exkurzia do firmy  Plantex s.r.o., Veselé  .  
 
doc. Ing. Daniela Benediková, PhD.
CVRV-VÚRV Piešťany
 
Prihlášku zašlite do 22.7.2009 na e-mail: kolenova@vurv.sk, alebo sa telefonicky prihláste na č. tel.: 33/ 7722311 - 12 doc. Ing. Benediková, PhD.    Počet vzoriek plodov na výstavu prosím oznámte vopred. Ďakujeme.
 
 
PRIHLÁŠKA
 
na pracovný seminár venovaný k problematike pestovania marhúľ broskýň
23. júla 2009
 
 
Meno ...............................................................................................................................
 
 
Adresa podniku ..............................................................................................................